Feldolgozott tudóshagyatékok

» Ács Tivadar
» Antall József
» Batta István
» Bendefy László
» Benedek Elek
» Bolyai Farkas
» Bolyai János
» Brassai Sámuel

» Csajkás Bódog
» Csíky Gábor
» Daday András
» Eötvös Loránd
» Ernyey József
» Feichtinger Sándor
» Fejér Lipót
» Fekete Lajos

» Jedlik Ányos
» Lóczy Lajos
» M. Zemplén Jolán
» Makkai László
» Makó Pál
» Móricz Miklós
» Nyulas Ferenc
» Pataki Jenő

» Petényi Salamon János
» Riesz Frigyes
» Riesz Marcel
» Semmelweis Ignác
» Szabó Árpád
» Szathmáry László
» Szily Kálmán,id.
» Szinnyei József,id.

» Szőkefalvi-Nagy Zoltán
» Takáts László
» Tardy Lajos
» Than Károly
» Vekerdi László
» Weszprémi István
» Zách János Ferenc