2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

OTKA KUTATÁSOK, 2008

Dr. Abonyi Iván 2008-as OTKA-kutatásából (a kutatás száma: T049160)
Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet
   Fejezetek a fizika XVII–XIX. századi történetéből
   Fejezetek a fizika XX. századi történetéből
   

  (PDF formátum) 
Dr. Füstöss László 2008-as OTKA-kutatásából (a kutatás száma: K63119)
Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet
   A maxwelli elektromágnesség és magyarországi fogadtatása

  (PDF formátum) 
Dr. Szabó Péter Gábor 2008-as OTKA-kutatásából (a kutatás száma: K67652)
Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet
   Levelek Riesz Marcel hagyatékából a Bernstein-féle egyenlőtlenségről
   Előadás a Riesz-testvérek levelezéséről
   Kalmár László, a számítástudomány hazai úttörője. Egy fejezet a szegedi matematikai iskola történetéből

  (PDF formátum) 
Dr. Kapronczay Károly 2008-as OTKA-kutatásából (a kutatás száma: T049194)
A kutatás címe: A magyarországi közegészségügy történetéből (1770–1944)
Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet
   Néhány gondolat az 1770-es közegészségügyi rendeletről
   Az 1848/49-es időszak közegészségügyéről
   Az Orvosi Kar közegészségtani tanszékének és intézetének 1874-es megalapítása
   Az 1876. évi XIV. törvénycikkhez
   Az 1868 és 1924 közötti alapítások
   Az orvosegyetemek közegészségtani tanszékei
   A közegészségügyi kongresszusokról
   A közegészségügy témakörében megjelent főbb kiadványok (1876–1944)

  (PDF formátum) 
Dr. Tardy János 2008-as OTKA-kutatásából (a kutatás száma: K62295)
Kutatóhely: Magyar Tudománytörténeti Intézet
   Könyvészeti összefoglaló Tardy Lajos munkásságáról

  (PDF formátum)