Az Intézet közreműködésével készített,
interneten is elérhető összeállítások
(az Intézet alapítása óta)

 

1994

Verebély László: Jedlik Ányos két úttörő találmányáról + Ányos Jedlik zwei Pioniererfindungen + Ányos Jedlik a Hungarian pioneer of electricity
http://real.mtak.hu/31039/

Gazda István: A szakkönyvkiadás kezdete Pesten (1748–1798)
http://real.mtak.hu/19152/

1995

Sragner Márta: Gothard Jenő bibliográfia. 3. jav. kiad.:
http://www.csillagaszat.hu/csilltort/magyar-csillagaszattortenet/magyar-19-20-sz-csillagaszata/gothard-jeno-bibliografia-2009/

Gazda István: Jedlik-bibliográfia
http://mek.oszk.hu/05200/05229/index.phtml

 

1996

Vekerdi László: A Tudománynak háza vagyon
http://mek.oszk.hu/05400/05455/index.phtml

Takáts Sándor: Fejezetek Komárom művelődés- és gazdaságtörténetéből
http://real.mtak.hu/23651/

 

1997

Móra László – Próder István – Gazda István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája.
http://real.mtak.hu/20628/

Tájékoztató irodalom a magyarországi kémia és vegyipar történetének tanulmányozásához. Összeáll.: Gazda István, Móra László, Próder István
http://mek.oszk.hu/05400/05444

Csíky Gábor: A földtudományok honi történetéből, különös tekintettel az erdélyi tudományosságra
http://mek.oszk.hu/05100/05181/index.phtml

Szála Erzsébet: Sopron tudomány- és technikatörténetéből.
http://mek.oszk.hu/02000/02058/index.phtml

Brassai Sámuel munkássága
http://mek.oszk.hu/05100/05143/index.phtml

Brassai Sámuel (18001897) akadémikus, unitárius tudós, a kolozsvári egyetem professzora, nyelvész, matematikus, botanikus, irodalmár, zenetudós, fordító munkásságának és az életében róla megjelent írásoknak a kronológiája. Összeáll.: Gazda István
http://mek.oszk.hu/05100/05142/index.phtml

Schultheisz Emil: Az orvoslás kultúrtörténetéből
Részletek: http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/nyomhagyok/schultheisz-emil.html

 

1998

M. Zemplén Jolán: A felvidéki fizika története 1850-ig
http://real.mtak.hu/34201/

Gazda István Bodorné Sipos Ágnes: M. Zemplén Jolán (1911–1974) fizikus, fizikatörténész, akadémiai doktor, az első magyarországi női fizikaprofesszor rövid életrajza és életmű-bibliográfiája
http://real.mtak.hu/15459/

Gazda István: A hazai fizikai szakkönyvkiadás kezdetei
http://real.mtak.hu/19179/

Szállási Árpád: Magyar írók orvosai
http://mek.oszk.hu/05400/05439

Szállási Árpád – Gazda István: Ady, Babits, Kosztolányi betegsége, orvosai
http://real.mtak.hu/17671/

Baranyay József: Kalandozások Komárom vármegyében
http://real.mtak.hu/23815/

Sragner Márta: Gothard Sándor (18591939) mezőgazdász, agrártudományi szakíró, természettudós önálló műveinek és cikkeinek bibliográfiája
http://mek.oszk.hu/05200/05219

Sragner Márta: Prinz Gyula bibliográfia
http://mek.oszk.hu/05400/05418/index.phtml

 

1999

Batta István: A fizikai tudományok hazai latin és magyar nyelvű irodalmának története 1867-ig  
http://real.mtak.hu/18283/

Gazda István: A Magyar Tudományos Akadémia reformkori kiadványai
http://reformkor.tudomanytortenet.hu/
http://real.mtak.hu/17529/

 

2000

Az 1848/49-es szabadságharc egészségügye és honvédorvosai. Tanulmánygyűjtemény.
http://mek.oszk.hu/05100/05112/index.phtml

A magyar matematika történetéből. Oktatási segédkönyv
http://mek.oszk.hu/05400/05407

A magyarországi fizika klasszikus századai. Oktatási segédkönyv
http://mek.oszk.hu/05300/05392

V. Molnár László: Magyar–orosz kulturális kapcsolatok, 1750–1815
http://real.mtak.hu/19507/

Weszprémi István (1723–1799) emlékezete halálának 200. évfordulóján. Tanulmánygyűjtemény.
http://mot.tudomanytortenet.hu

Weszprémi István  orvos, lexikonográfus könyveinek és cikkeinek bibliográfiája. Az általa összeállított jegyzékek alapján szerk.: Gazda István
Bibliográfia: http://mek.oszk.hu/05400/05458

Nemerkényi Antal (összeáll.): Id. Lóczy Lajos emlékezete
http://mek.oszk.hu/05300/05389

Mészáros Ferenc (összeáll.): Petényi Salamon János (1799–1855) zoológus, akadémikus, a hazai madártani és őslénytani kutatások megalapozója írásaiból. Herman Ottó bevezető tanulmányával.
http://real.mtak.hu/20677/

Petényi János Salamon (1799-1855) akadémikus, madártani kutató könyveinek és cikkeinek bibliográfiája. Összeáll.: Gazda István
http://mek.oszk.hu/05400/05415/index.phtml#

Király Árpád (összeál..): Jedlik Ányos emlékezete. + Jedlik Ányos tisztelete.
http://mek.oszk.hu/05200/05230/index.phtml

Alapi Gyula: Komárom vármegye kultúrtörténetéből
http://real.mtak.hu/23836/

Sragner Márta: Lakits Ferenc (1850-1920) csillagász, csillagászat-történész, természettudós műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája
http://mek.oszk.hu/05300/05363/index.phtml

 

2001

Semmelweis Ignác emlékezete. Tanulmánygyűjtemény.
http://mek.oszk.hu/05400/05427/index.phtml

Gazda István: Magyar kultúratörténet. Felsőoktatási segédkönyv
http://real.mtak.hu/19529/

Gazda István: Értékőrző tudomány. Jeles kiadványok a Magyar Természettudományi Társulat első száz évében
http://real.mtak.hu/19177/

Hídvégi Violetta (összeáll.): A tudós, könyvtáralapító, kultúraközvetítő Kultsár István
http://mek.oszk.hu/05300/05362/index.phtml
http://mek.oszk.hu/05400/05452/index.phtml

Sragner Márta: Emlékezés egy pécsi természettudósra, Lambrecht Kálmánra
http://mek.oszk.hu/05300/05365/index.phtml
http://mek.oszk.hu/05300/05364/index.phtml

 

2002

A magyar csillagászat történetéből. Oktatási segédkönyv.
http://mek.oszk.hu/05300/05391/index.phtml

A múlt magyar orvostörténészei. Tanulmánygyűjtemény.
http://mot.tudomanytortenet.hu

Gazda István: Orvostörténeti és gyógyszerészettörténeti irodalmunk két évtizede, 19812000.
http://mek.oszk.hu/05400/05410

Id. Szinnyei József emlékezete. Művelődéstörténeti és sajtótörténeti írásai
http://mek.oszk.hu/05400/05443
http://real.mtak.hu/30128/

Fejezetek a magyar szabadalomtörténetből. Szerk.: A. Szála Erzsébet.
http://mek.oszk.hu/05300/05393/index.phtml

Birtalan Győző: Klasszikusok az orvoslásról
http://mek.oszk.hu/05100/05117/index.phtml

Gondolatébresztő írások Bolyai Farkastól
http://real.mtak.hu/29995/

Bolyai Farkas (17751856) életében megjelent szépirodalmi és tudományos könyvei, dolgozatai, emlékbeszédei és más nyomtatott anyagai. Összeáll.: Gazda István
http://mek.oszk.hu/05200/05212/

Gazda István: Könyvkereskedők a régi Váci utcában (készült 1988-ban, digitalizálták 2002-ben)
http://mek.oszk.hu/01600/01609/index.phtml

 

2003

Szathmáry László: Régi magyar vegytudorok. Szerk.: A. Szála Erzsébet, Perjámosi Sándor, Csízi Katalin
http://mek.oszk.hu/05400/05440/index.phtml

Gazda István: Szathmáry László (1880–1944) vegyészmérnök, kémiatörténész, a kémia története első hazai egyetemi doktora, a Budapesti Kereskedelmi Akadémia tanára, a Magyar Kémikusok Egyesülete könyvtárosa, a Kis Akadémia vezetője rövid életrajza és kémiatörténeti írásainak bibliográfiája
http://real.mtak.hu/17480/

V. Molnár László (szerk.): Fejezetek a magyar–lengyel tudományos kapcsolatok történetéből
http://mek.oszk.hu/05400/05406

Vargha Domokosné: Zách János Ferenc csillagász
http://real.mtak.hu/18416/

Takáts László: A Rákóczi-szabadságharc egészségügye
http://mek.oszk.hu/05400/05419/index.phtml

V. Molnár László Gazda István: Apáczai Csere János műveinek kiadásai és a róla szóló irodalom válogatott bibliográfiája 2002-ig
http://real.mtak.hu/18089/

Gazda István: Fejezetek a 175 éves akadémiai könyvkiadás történetéből
http://real.mtak.hu/30074/

Az orvos Batthyány-Strattmann László
http://mot.tudomanytortenet.hu

Gazda István: Apáczai, Szily és a tudományos szaknyelv az Encyclopaedia megírása 350. évfordulóján. (Tudománytörténeti Konferencia a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban Apáczai Csere János Enciklopédiája elkészültének 350. évfordulója tiszteletére).
https://library.hungaricana.hu/hu/view/ORSZ_MEZO_Sk_2003_Szaknyelv/?pg=8&layout=s&query=Gazda%20Istv%C3%A1n

 

2004

Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből
http://mek.oszk.hu/05400/05413/index.phtml

Perjámosi Sándor Gazda István Bodorné Sipos Ágnes: Pataki Jenő (1857–1944) orvos, Erdély orvostörténésze rövid életrajza és életmű-bibliográfiája
http://real.mtak.hu/16648/

V. Molnár László: Életutak találkozása, 1703–1848
http://real.mtak.hu/17977/

Diákok a tudományos kutatás kapujában
http://real.mtak.hu/18329/

Ács Tibor: Bolyai János új arca – a hadi mérnök
http://real.mtak.hu/18396/

Einstein és a magyarok. Összeáll.: Gazda István.
http://real.mtak.hu/19226/

Gazda István: József Attila és a relativitáselmélet
http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/mesterkurzus/gazda.html

Két írás Vekerdi Lászlóról – 2004-ből és 2010-ből (Gazda István)
http://www.jamk.hu/ujforras/990609.htm
http://epa.oszk.hu/02900/02931/00131/pdf/

Gazda István A "Természet Világa" magyar örökség
http://www.magyarorokseg.hu/linkek%2526letolted
http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2004/tv0405/gazda.html

Sragner Márta: A 100 éve született Bendefy László élete és művei
http://mek.oszk.hu/05100/05115

Sragner Márta: Chernel István (1865--1922) a madártan kutatója
http://mek.oszk.hu/05100/05144/#

Sragner Márta: Fejér Lipót (1880-1959) matematikus, Kossuth-díjas akadémikus műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája
http://mek.oszk.hu/05200/05207/#

Sragner Márta: Jakucs László (1926-2001) karsztkutató, barlangkutató, geológus, egyetemi tanár irodalmi munkássága.
http://mek.oszk.hu/05200/05221/

Sragner Márta: Fejtő Ferenc magyar nyelven megjelent írásainak válogatott bibliográfiája.
http://mek.oszk.hu/05200/05208/#

Sragner Márta: Gorka Sándor (1878-1945) biológus, biológiatörténész, természettudós önálló műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája.
http://mek.oszk.hu/05200/05213

Sragner Márta: Kulin György (1905-1989) csillagász köteteinek és jelentősebb írásainak jegyzéke 
http://mek.oszk.hu/05300/0533í4/index.phtml#

Sragner Márta: Lakits Ferenc (1850-1920) csillagász, csillagászat-történész, természettudós műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája
http://mek.oszk.hu/05300/05363/index.phtml#

 

2005

Dörnyei Sándor: A magyar gyógyszerészettörténeti irodalom 1944-ig
http://gyogyszeresztortenet.hu/letolt/Magyar_gyogyszerttorteneti_irodalom.pdf

Feichtinger Sándor doktor önéletírása. Sajtó alá rend.: Szállási Árpád.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/EsztergomKonyvek_033/?pg=0&layout=s

Ács Tibor: A reformkor hadikultúrájáról
http://real.mtak.hu/18414/

Schultheisz Emil – Magyar László András: Orvosképzés a nagyszombati egyetemen, 1769–1777
http://real.mtak.hu/17803/

Karasszon Dénes: Az 1944 előtt munkálkodó állatorvos-történészeinkről. (A magyar állatorvoslás kultúrtörténete I.)
http://real.mtak.hu/18048/

Pannóniai Féniksz. Első nyomtatott tudományos könyveink (16–19. század)
http://real.mtak.hu/17805/

1911-ben Edison itt járt Budapesten. Edison in Hungary
http://real.mtak.hu/29413/

 

2006

Karasszon Dénes: A magyarországi történeti értékű állatorvostudományi irodalom bibliográfiája 1574–1944. (A magyar állatorvoslás kultúrtörténete II.)
http://real.mtak.hu/17958/

Schultheisz Emil: Művészek és orvosok. Fejezetek az orvosi művelődés történetéből
http://real.mtak.hu/17802/

100 éves a Magyar Sebész Társaság
http://real.mtak.hu/18126/

Kapronczay Károly – Debrődi Gábor – Molnár László – Varga Benedek: A szabadság vére
http://real.mtak.hu/17957/

Gazda István: A kémiai elemek magyar neveinek változásai a periódusos rendszer megalkotásáig, 1745–1869. 1–2.
http://real.mtak.hu/19077/
http://real.mtak.hu/19081/

Gazda István: A magyar nyelvű kémiai irodalom korai korszakai
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=81

 

2007

Balázs Péter: Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete
http://real.mtak.hu/30273/

Öt tanulmány az első magyar nyelvű analitikai kémiai munka szerzőjéről, Erdély főorvosáról, Nyulas Ferencről (1758–1808)
http://real.mtak.hu/29915/

 

2008

V. Molnár László: Egykorú méltatások, kritikák Ernyey József (1869–1945) művelődéstörténész, gyógyszerésztörténész, a történelem segédtudományai kutatójának műveiről
http://real.mtak.hu/18216/

Gazda István Hegedűs Lajos Perjámosi Sándor: Ernyey József (1869–1945) gyógyszerésztörténész, botanikatörténész, orvostörténész, numizmatikus, néprajzi kutató, a szlavisztika tudósa, a Magyar Természettudományi Múzeum első főigazgatója, a történelem segédtudományai elismert művelőjének rövid életrajza és életmű-bibliográfiája
http://real.mtak.hu/16088/

Beck Mihály: Than Károly élete és munkássága
http://real.mtak.hu/14464

Beck Mihály Gazda István Perjámosi Sándor Bodorné Sipos Ágnes: Than Károly (1834–1908) kémikus, gyógyszervegyész, egyetemi tanár, akadémikus életmű-bibliográfiája
http://real.mtak.hu/14466/

V. Molnár László: Ács Tivadar (1901–1974) művelődéstörténeti munkássága
http://real.mtak.hu/18133/
http://real.mtak.hu/18195/

Füstöss László: A maxwelli elektromágnesség és magyarországi fogadtatása
http://real.mtak.hu/18300/

Szállási Árpád: II. Rákóczi Ferenc és Ecsed
http://real.mtak.hu/18212/

Kapronczay Károly: A magyarországi közegészségügy története
http://kozeu.tudomanytortenet.hu/

Ditor ut ditem. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 85. születésnapjára
http://mot.tudomanytortenet.hu

Gazda István – Bodorné Sipos Ágnes: Schultheisz Emil (19232014) orvos, orvostörténész, professor emeritus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája
http://real.mtak.hu/12918/

Gazda István: Schultheisz Emil nemzetközileg is elismert orvosi és orvostörténeti munkássága magyar örökség
http://www.magyarorokseg.hu/fajlok/2008/Schultheisz_Emil.pdf

Gazda István: Id. és ifj. Rubik Ernő világraszóló mérnöki alkotómunkája magyar örökség
http://www.magyarorokseg.hu/fajlok/2009/marc/rubik_laudacio.pdf

Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve
http://mek.oszk.hu/05400/05442/index.phtml#

Abonyi Iván: Fejezetek a fizika 17–19. századi történetéből
http://real.mtak.hu/34573/

A. Szála Erzsébet: Régi akadémikusok (1830–1890)
http://akademikusok.tudomanytortenet.hu/

Gazda István: Tudománytörténet-írás Magyarországon a XIX. században
http://real.mtak.hu/19232/

 

2009

Tardy Lajos orvostörténeti vizsgálódásai
http://real.mtak.hu/13454/
http://real.mtak.hu/29847/

Gazda István Tardy János Bodorné Sipos Ágnes: Tardy Lajos (1914–1990) művelődéstörténész, orvostörténész, szakfordító, a történelemtudomány doktora rövid életrajza és életmű-bibliográfiája
http://real.mtak.hu/13435/

Abonyi Iván: Fejezetek a fizika 20. századi történetéből
http://real.mtak.hu/34574/

Fehér Katalin: Népfelvilágosító törekvések Magyarországon 1777–1849
http://www.drfeherkatalin.hu/upld/Nepfelvilagosito%20torekvesek.pdf

Gazda István: Bevezetés a reáltudományok történetének magyarországi könyvészetébe. Oktatási segédkönyv
http://real.mtak.hu/30058/

Mayer Farkas OSB: Epizódok Jedlik Ányos életéből
http://real.mtak.hu/29849/

Gazda István: M. Zemplén Jolán fizikatörténeti kutatásairól
http://real.mtak.hu/19214/

 

2010

Három orvostörténész köszöntése. (Karasszon Dénes, Birtalan Győző, Szállási Árpád)
http://real.mtak.hu/18215/

Vekerdi László: Az újkori matematika és fizika megszületése + Más matematikatörténeti írásai
http://real.mtak.hu/14463/
http://real.mtak.hu/21008/

Gazda István: A magyar tudománytörténet-írás 19. századi forrásai
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=48

Gazda István: Néhány adatsor 1945 előtti sportegészségügyünkről
http://sportorvos.hu/sportorvos/20140831/a_magyar_sportegeszsegugy_tortenete/

Perjámosi Sándor: Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben (1940–1944)
http://real.mtak.hu/19915/

Perjámosi Sándor: Az első magyar orvostörténeti intézet megalakulása és működése Kolozsváron
http://real.mtak.hu/19925/

 

2011

Kiss Elemér – Oláh-Gál Róbert: Újabb fejezetek Bolyai János életművéből
http://real.mtak.hu/30032/

Gazda István: A magyarországi tudománytörténeti kutatások első szervezője: id. Szily Kálmán
http://real.mtak.hu/29736/

Gazda István: Múltunk öt jeles magyar tudománytörténésze: Id. Szily Kálmán, Heller Ágoston, Batta István, Jelitai József, Szathmáry László.
http://real.mtak.hu/29736/

Jánosi Béla (1857–1921) esztétikatörténész és pedagógus irodalmi munkássága és a róla szóló szakirodalom. Összeállította: Perjámosi Sándor.
http://mati.tudomanytortenet.hu/kutatasok/janosi.pdf

 

2012

Kapronczay Károly (vál.): Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból
http://real.mtak.hu/21009/

Gazda István Kapronczay Katalin Bodorné Sipos Ágnes: Antall József (1932–1993) történész, művelődéstörténész, muzeológus, pedagógiatörténész, orvostörténész, tudományszervező, miniszterelnök tudományos és ismeretterjesztő írásainak bibliográfiája.
http://real.mtak.hu/13892/

Gazda István: Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon.
http://real.mtak.hu/18299/

A Szála Erzsébet (szerk.): A tudománytörténész id. Szily Kálmán. (Benne: Gazda István: Szily Kálmán magánkönyvtárának Pécsre került darabjai.)
http://real.mtak.hu/19217/

Baán Kálmán Kóczy T. László Gazda István: Magyar családtörténeti és címertani irodalom 15611944 (Készült 1984-ben, digitalizálva 2012-ben)
https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/CsaladHely_AltalanosCsaladtortenet/

 

2013

Antal Ildikó: A magyar villamosenergia-ipar kialakulása 1878–1895
http://real.mtak.hu/30122/

Bláthy Ottó külföldi szabadalmai. Összeáll.: Antal Ildikó.
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=137

Kapronczay Károly: A magyar–lengyel és lengyel–magyar orvosi–közegészségügyi kapcsolatok múltjából
http://real.mtak.hu/21864/

Emlékkötet Szabó Árpád születésének 100. évfordulójára
http://real.mtak.hu/21005/

Gazda István: Szabó Árpád klasszikus filológus, tudománytörténész életrajzi kronológiája
http://gerundium.lib.unideb.hu/file/7/560e33f5b4410/szerzo/18Szabo_arpad_klasszika_-filologus.pdf

Gazda István Bodorné Sipos Ágnes: Szabó Árpád (1913–2001) klasszikus filológus, ókortudós, matematikatörténész, csillagászattörténész, műfordító, akadémikus rövid életrajza és életmű-bibliográfiája.
http://real.mtak.hu/13887/

Oláh-Gál Róbert Gazda István Bodorné Sipos Ágnes: Réthy Mór (1846–1925) fizikus, matematikus, egyetemi tanár, akadémikus önéletrajza és életmű-bibliográfiája
http://real.mtak.hu/15476/

Semmelweis Ignác magyar nyelvű szaktanulmányai az Orvosi Hetilap 1858–1865-ös évfolyamaiban
http://semmelweis.orvostortenet.hu/
http://real-eod.mtak.hu/1188/

Régi orvosdoktori disszertációk (1729–1849)
http://disszertaciok.orvostortenet.hu/

Sragner Márta: Kövesligethy Radó bibliográfia
http://www.csillagaszat.hu/wp-content/uploads/2014/01/20140129-kovesligethy-bibliografia.pdf

Gazda István: Magyar tudománytörténet. Segédkönyv a felsőoktatási intézmények számára.
http://magyar.tudomanytortenet.hu/

Egyetemes tudománytörténeti kronológia. Segédlet a felsőoktatási intézmények számára.
http://kronologia.tudomanytortenet.hu/kronosz

Gazda István (összeáll.): A fizika egyetemes történetének magyar nyelvű irodalma
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=153

Gazda István (összeáll.): A matematika egyetemes történetének magyarországi irodalma
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=136

 

2014

Simontornyai-Scheiber Mária: A budai Városmajor utcai Bíró Dániel Kórház története
http://real.mtak.hu/21858/

Gazda István: Az akadémikus melegre vágyik. Arany Jánosról.
http://real.mtak.hu/17801/

Antal Ildikó: A magyar villamosenergia-ipar kialakulása 1896–1914
http://real.mtak.hu/30124/

Antal Ildikó: A magyar villamosságtan–elektrotechnika 1945 előtti történetének adatbázisa
http://elektro.tudomanytortenet.hu/

Antal Ildikó: Magyar műszaki alkotók által külföldön bejelentett és elfogadott főbb szabadalmak
http://szabadalmak.tudomanytortenet.hu

Antal Ildikó: Az 1896 és 1914 között Magyarországon működő villamosenergia-ipari vállalatok és főbb tisztségviselőik
http://villamosipar.tudomanytortenet.hu/hu/

Orvostörténeti olvasmánytár
http://olvasmanytar.orvostortenet.hu/

Szállási Árpád orvostörténeti tanulmányai
http://szallasi.orvostortenet.hu/

Gazda István: Gimnáziumi fizikatankönyvek Magyarországon a Bach-korszak idején (1850–1860)
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=200

Gazda István: Einstein elméletének magyarországi interpretátorai 1907–1945. Az új világkép hazai percepciója
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=172

Gazda István (szerk.): Az 1889. január 30-án elhunyt Habsburg–Lotaringiai Rudolf trónörökös haláláról megjelent egykorú magyarországi újságcikkekből
http://real.mtak.hu/17976/

Bónis György: A Hármaskönyv (Tripartitum)
http://real.mtak.hu/17963/

Gazda, István: Történészek Werbőczyről és a Hármaskönyv kiadásai
http://real.mtak.hu/17975/

Gazda István: Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében
http://real.mtak.hu/19180/

Gazda István Bodorné Sipos Ágnes: Vargha Domokosné (1931–2010) csillagászattörténész, könyvtáros rövid életrajza és tudománytörténeti írásainak bibliográfiája
http://real.mtak.hu/18410/

Gazda István: A Fizikai Szemle történetéből. I. A Mathematikai és Physikai Lapok előtörténete. + II. A Mathematikai és Physikai Lapok szerzőinek fizikatörténeti munkásságáról. (Készült 1979-ben digitalizálták 2014-ben.)
http://real.mtak.hu/19566/

 

2015

Gazda István Perjámosi Sándor: Magyary-Kossa Gyula (1865–1944) orvos, farmakológus, a méregtan magántanára, orvostörténész, akadémikus, az állatorvosi akadémia professzora életmű-bibliográfiája. Bevezető tanulmányokkal.
http://real.mtak.hu/21862/

Kiss László: A jó palócok és tót atyafiak orvosai
http://real.mtak.hu/25263/

Oláh-Gál Róbert: Források az erdélyi magyar matematikai élet 1785–1918 közötti történetéhez
http://real.mtak.hu/30393/

Kapronczay Károly (összeáll.): Semmelweis
http://real.mtak.hu/25576/

Gazda István: Semmelweis Ignác nyomtatásban megjelent önálló művei
http://real.mtak.hu/29713/

Benedek István: Semmelweis betegségéről és a semmelweisi tanok időszerűségéről
http://real.mtak.hu/30826/

Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája. Készült születése 100. évfordulója tiszteletére.
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=228

Horváth J., József: Az ókori görög és latin irodalom Magyarországon. Az 1536 és 1984 között magyarra lefordított önálló művek bibliográfiája.
http://real.mtak.hu/19912/

Gazda István: Tudománytörténet a magyar művelődéstörténetet összegző nagyobb munkákban
http://real.mtak.hu/31061/

Újházy Géza: Őstranszformátorok
http://real.mtak.hu/31042/

Király Árpád: Gólyavédelem a villamoshálózatokon
http://real.mtak.hu/31043/

Székács István (szerk.): Jedlik kéziratban fennmaradt útinaplóiból
http://real.mtak.hu/30428/

Jedlik Ányos bölcsészkari dékán és Korányi Frigyes medikus naplófeljegyzései az 1848/49-es eseményekről
http://real.mtak.hu/29944/

Jedlik előadásai a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésein
http://real.mtak.hu/30044/

Holenda Barnabás Jedlikről (magyarul és németül)
http://real.mtak.hu/30429/

Gazda István – Gyarmati Béla: Jelitai Woyciechowsky József (1889–1944) matematikatörténész, csillagászattörténész, egyetemi magántanár rövid életrajza és tudománytörténeti publikációinak bibliográfiája.
http://real.mtak.hu/19913/

Sragner Márta – Keszthelyi Sándor et. al.: A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája. (Készül a MATI közerműködésével.)
http://mek.oszk.hu/06400/06440/

 

2016

Kovács László: Györgyi Géza (1930–1973). Egy kivételes elméleti fizikusi életpálya.
http://real.mtak.hu/34427/

Kapronczay Katalin – Bodorné Sipos Ágnes: Száz év orvosi irodalma, 1750–1850
http://real.mtak.hu/34450/

Vekerdi László: „Az ember – gondolkodó nádszál”. A magyar művelődéstörténet országútján.
http://vekerdi-muvelodestortenet.tudomanytortenet.hu/

Balázs Péter: Egészségügyi szabályozás a XVIII. század végén
http://real.mtak.hu/39150/

Kapronczay Károly (szerk.): 50 éves a Magyar Orvostörténelmi Társaság
http://real.mtak.hu/31173/

Kapronczay Károly: Fejezetek a magyar gyógyszerészet történetéből
http://gyogyszereszet.orvostortenet.hu/

Gazda István: Könyvészeti alapok a 19. századi magyarországi tudománytörténeti kutatásokhoz. 1800 és 1900 között kiadott hazai bibliográfiák, repertóriumok és nyomtatott könyvtári katalógusok I–III.
http://www.kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=rovat&rovatid=48

Gazda István: Széchenyi István felmenői, testvérei, iskolai évei, utazásai, gyermekei
http://real.mtak.hu/42277/

Gazda István: Teória Széchenyi betegségéről
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/teoria_szechenyi_betegsegerol/

Sragner Márta – Gazda István: A magyar ipartörténeti irodalom négy évtizede, 19451985
http://real.mtak.hu/42627/

Székács István (szerk.): Jedlik Ányos kéziratai
http://keziratok.jedliktarsasag.hu/