Egyesületi bemutatkozó honlapok

img(1) img(2)  
Jedlik Ányos Társaság
{honlap készült: 2006—}
Magyar Orvostörténelmi Társaság
{honlap készült: 2009—}
 

Felsőoktatási tankönyvek, segédkönyvek - orvostörténet

img(1) img(2)  
Orvostörténeti közéletünk és az Országos Orvostörténeti Könyvtár
{honlap készült: 2009—2011}
Az orvostörténet és gyógyszerészettörténet – két önállóvá lett szaktudomány
{honlap készült: 2009—2011}
 
img(1) img(2) img(3)
Fejezetek a magyar gyógyszerészet történetéből
{honlap készült: 2012}
Fejezetek az orvostudomány egyetemes történetéből
{honlap készült: 2009—2011}
Semmelweis Ignác magyar nyelvű szaktanulmányai az Orvosi Hetilap 1858–1865-ös évfolyamaiban
{honlap készült: 2014}
img(1) img(2)  
Antall József orvostörténeti írásai
{honlap készült: 2014}
Tardy Lajos orvostörténeti-művelődéstörténeti vizsgálódásai
{honlap készült: 2014}
 

Felsőoktatási tankönyvek, segédkönyvek - tudománytörténet

img(1) img(2) img(3)
Beck Mihály: Than Károly élete és munkássága
{honlap készült: 2013—2014}
Vekerdi László: Az újkori matematika és fizika megszületése
{honlap készült: 2013}
Egyetemes tudománytörténeti kronológia Thalésztől Einsteinig
{honlap készült: 2013—2014}
img(1) img(2)  
Gazda István: Magyar tudománytörténet
{honlap készült: 2014}
A Magyar Tudós Társaság reformkori kiadványairól
{honlap készült: 2014}
 

Adatbázisok - orvostörténet, akadémikusok

img(1) img(2) img(3)
Orvostörténeti olvasmánytár
{honlap készült: 2012}
Szállási Árpád orvostörténeti tanulmányai
{honlap készült: 2012}
Régi orvosdoktori disszertációk (1729–1849)
{honlap készült: 2013}
img(1)    
Régi akadémikusok (1830–1890)
{honlap készült: 2007—2011}
   

Adatbázisok - villamosságtan-történet

img(1) img(2) img(3)
Magyarországi villamosművek katalógusa 1896-1914.
{honlap készült: 2014}
A magyar villamosságtan–elektrotechnika 1945 előtti történetének adatbázisa
{honlap készült: 2009—2011}
Régi villamosságtani szabadalmak
{honlap készült: 2012—2014}

Könyvtári katalógusok

img(1)    
Elektrotechnikai Múzeum könyvtári katalógusa
Elektrotechnika-történeti cikkek és könyvek adatbázisa 1954–2009.
{honlap készült: 2009—2011}