Bemutatkozás

MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

1994 januárjában alakult non-profit kutatóintézet
Alapító elnök: Dr. Szabó Árpád akadémikus, klasszika-filológus, tudománytörténész
Ügyvezető igazgató: dr. Gazda István, tudománytörténész, kandidátus
Az Intézet működési formája: Nonprofit Kft

Főbb tevékenységi körei

 • a tudományok magyarországi történetének kutatása, elsősorban a matematika, fizika, kémia, csillagászat és orvostudomány területén, különös tekintettel az 1900 előtti évszázadok tudományos emlékeire
 • a fenti területeken Magyarországon és a környező országokban folyó tudománytörténeti kutatások koordinálása
 • részvétel tudománytörténeti kiállítások megrendezésében
 • részvétel tudománytörténeti konferenciák megrendezésében
 • tudománytörténészek kéziratos hagyatékainak felkutatása és kiadása
 • a felsőoktatást segítő tudománytörténeti kézikönyvek összeállítása és kiadása
 • részvétel lexikonok, kézikönyvek kiadásában
 • tudománytörténeti monográfiák összeállítása és kiadása
 • részvétel a felsőoktatásban, különös tekintettel a tudománytörténeti tantárgyakra
 • részvétel nemzetközi kutatási programok megvalósításában
 • tudományos intézményekkel, tudományos társaságokkal közösen elvégzendő tudományos kutatási feladatok megvalósítása
 • részvétel évfordulós programok megvalósításában
 • részvétel a tudományos ismeretterjesztésben, tudománytörténeti témájú rádiós és televíziós műsorok összeállítása